Złóż reklamację


PROCEDURA REKLAMACJI:

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, należy zaprzestać użytkowania oraz zgłosić informację sprzedawcy.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.

6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży).

7. Klient powinien dostarczyć towar pod niżej wymieniony adres wraz z formularzem reklamacyjnym:

TRAINSPORT 

ul. Korzeniowa 9

26-600 Radom

z dopiskiem

“Reklamacja”

Pliki do pobrania: